تساوی ایران برابر نیجریه (عکس)


عکس های زیر از دیدار دو تیم ایران و نیجریه برای حضور در اولین دیدار در گروه F می باشد.