گاردین:ایران نمی‌تواندبیش از 3ثانیه توپ راحفظ کند


روزنامه گاردین انگلیس طی گزارشی مدعی شد ایران نمی‌تواند بیش از 3 ثانیه توپ را حفظ کند.
سایت روزنامه گاردین انگلیس در گزارش در مورد بازی ایران و نیجریه نوشت: در بیشتر از مواقع مسابقه، ایران بیش از 3 ثانیه نمی‌توانست توپ را حفظ کند.

این بازی جزو مسابقات زیبای جام جهانی نبود و دو تیم بیشتر تلاش می‌کردند دروازه خود را حفظ کنند و حداقل به یک امتیاز بازی برسند.