برنامه تمرینی تیم ملی ایران تا بازی با آرژانتین


برنامه تمرینی شاگردان کارلوس کی‌روش تا بازی با آرژانتین مشخص شد.