اسپانسر فصل گذشته برگزار می‌کند

مراسم برترین‌های لیگ، دوم یا سوم مرداد


مراسم برترین‌های لیگ سیزدهم در روز دوم یا سوم مردادماه برگزار خواهد شد.
 مراسم انتخاب برترین‌های لیگ سیزدهم در روز دوم یا سوم مردادماه برگزار خواهد شد. هر ساله در پایان لیگ برتر و پیش از شروع فصل جدید، مراسم انتخاب برترین‌ها همزمان با قرعه‌کشی لیگ جدید برگزار می‌شد، اما با توجه به تغییر اسپانسر سازمان لیگ، مراسم انتخاب برترین‌ها روز دوم یا سوم مردادماه و از سوی اسپانسر فصل گذشته لیگ برگزار خواهد شد و مراسم قرعه‌کشی روز 21 تیرماه توسط اسپانسر جدید لیگ برگزار می‌شود.