پله: آلمان شانس قهرمانی جام جهانی است


مروارید سیاه فوتبال برزیل از آلمان به عنوان یکی از شانس های اصلی قهرمانی در جام جهانی 2014 برزیل یاد کرد.