کریم بنزما بازیکن مسلمان تیم فوتبال رئال مادرید در صفحه فیسبوک خود عید قربان را به زبان های مختلف به مسلمانان جهان تبریک گفت.
کریم بنزما بازیکن مسلمان تیم فوتبال رئال مادرید در صفحه فیسبوک خود عید قربان را به زبان های مختلف به مسلمانان جهان تبریک گفت.